Telefoon: 06 54 757 796
Postbus 1148
1700 BC Heerhugowaard
E-Mail: info@risicoherkenning.nl

Home     Wie is John?     Visuals     Contact

Safety Reviews & Audits

reviews

Volgens een vooraf afgesproken standaard checken wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn.
In 2008 ben ik met mijn praktische ervaring als ex HMI, Hoofd Mijnbouw Installatie, Operationele Integriteit reviews gaan ontwerpen en uitvoeren.
Uitgangspunt was en is altijd geweest…heb je alles onder controle als beheerder van een installatie en wat zie je over het hoofd? Waar is verbetering mogelijk?

Niet de veiligheidskundige of de veiligheidsman, maar de mannen/supervisors van de werkvloer zijn dit gaan doen.

Als je deze review gestructureerd doet, bij voorkeur door 1-2 collega's, kan je open gaan discussiëren en gaan werken aan verbeteren.
Of trots zijn op wat je al goed doet!