Telefoon: 06 54 757 796
Postbus 1148
1700 BC Heerhugowaard
E-Mail: info@risicoherkenning.nl

Home     Wie is John?     Visuals     Contact

Proces veiligheid: Operationele integriteit

Preventie & Recovery

Proces veiligheid is een goed samenspel van een integer ontwerp, bouw, onderhoud en gebruik van een onderdeel/equipment/installatie/faciliteit om incidenten te voorkomen of escalatie te voorkomen. Proces veiligheid is het totaal van Design integriteit, Technische integriteit en Operationele integriteit.

Onderstaand een voorbeeld voor Proces veiligheid bij het voorkomen van een incident/ongeluk met een auto:

Design Integriteit....het veilige ontwerp, het bouwen en afleveren van de auto conform de wettelijke  normen/ industrie ontwerp eisen. Ontworpen en gebouwd met de meest recente  veiligheid verbeterende onderdelen, met competent personeel.
Technische integriteit...de auto onderhouden conform de gestelde (wettelijke) normen, reparaties uitvoeren met originele onderdelen, zodat de veiligheid blijft gewaarborgd.
Afkeuren bij afwijken van de norm. Onderhouden met competent personeel. Aantoonbaarheid van uitgevoerd onderhoud.

Proces veiligheid
Operationele Integriteit...het rijden van de auto door een competente chauffeur dzw getoetst zijn op kennis, kunde en gedrag/houding.
Geslaagd zijn voor de genoemde toets. Rijden van de auto binnen de gestelde regels, reageren op lampjes, storingen, verkeersregels, borden. Altijd houden aan de wettelijke regels.  Binnen de gestelde termijn actie nemen voor preventief onderhoud en de auto ook daadwerkelijk onderhouden. Bij eventuele wens om toch langer door te rijden, eerst overleg en goedkeur van de onderhoudende garage.