Telefoon: 06 54 757 796
Postbus 1148
1700 BC Heerhugowaard
E-Mail: info@risicoherkenning.nl

Home     Wie is John?     Visuals     Contact

Persoonlijke Veiligheid

Wat staat over Persoonlijke Veiligheid in de wet?
Wat zegt de wet over het gebruiken van Persoonlijke Beschermings Middelen PBM's? Is dit nu verplicht? Waarom, wanneer etc. Is het beschreven in de Arbowet of het Arbeidsomstandighedenbesluit of is het de Arbeidsomstandighedenregeling?
Is het de wet die het verplicht of is het gedrag?

Voor het niet volgen van de Arbowet kan een boete of sanctie worden opgelegd.
Zie informatie via de volgende link: Inspectie SZW gaat strenger optreden.

Wet Artikel Omschrijving Sanctie Bij herhaling Bij een ongeval
Arbowet 5 lid 5 Niet melden aan de werknemer van de inhoud van de RIE € 1500,-- € 3000,-- € 6000,--
Arbowet 5 lid 6 Niet zorgen dat iedere werknemer kennis kan nemen van RIE € 340,-- € 680,-- € 1360,--
Arbowet 11 lid 0 Niet gebruiken PBM's € 750,-- € 1500,-- € 3000,--
Arbowet 9 lid 2 Afwezig zijn van een lijst gemelde arbeidsongevallen  € 750,-- € 1500,-- € 3000,--
Arbeidsomstandihedenbesluit 1.49 lid 2 Niet doelmatig afschermen arbeidsmiddelen € 9000,-- € 18000,-- € 36000,--
Arbeidsomstandighedenregeling 3.13 lid 1 Niet nagaan of V&G document wordt nageleefd € 3000,-- € 6000,-- € 12000,--